Szeptemberi pártpreferenciák

2001-09-30

A szeptemberi közvélemény-kutatási adatok minden korábbinál kevésbé összehasonlíthatóak. Ennek két oka van. Egyrészt, a Fidesz-MDF megállapodás átalakította a választók számára nyíló alternatívákat. Mivel azonban a választási megállapodás augusztus legvégén született, a Fidesz és az MDF egyes cégek esetén még külön-külön, máshol együtt szerepelt a kérdőíven. Ezzel együtt a Fideszt és az MDF-et együtt szerepeltető Gallup a kérdezés technikáját is megváltoztatta; már nem pártokra, hanem pártok listájára való feltételezett szavazásról faggatják a polgárokat. Ennek következtében a Gallup adatai nehezen összevethetők a többi cég adataival. Másrészt, okkal feltételezhető, hogy a szeptember 11-i események átformálták a pártszimpátiákat. Egyes cégek azonban még a terrortámadások előtt, míg mások a közben végezték felméréseiket. Az adatok ebből kifolyólag is nehezen összevethetők.

Ezért az alábbiakban - a nyers adatok ismertetése után - csupán néhány igen óvatos következtetés levonására vállalkozunk. A szeptemberi pártpreferencia-adatokat a teljes lakosság és a biztos szavazó pártválasztók vonatkozásában az alábbi tábla foglalja össze. A Modus adatait azért nem szerepeltetjük itt, mert a "görgetett" adatfelvételi technika a fent részletezett problémákon túl tovább nehezítené az összehasonlítást.

   
Tárki
Szonda
Gallup
 
Felvétel ideje:
szept. 5-9.
szept. 2-14.
szept. 7-17.
Teljes lakosság
  Fidesz-MDF    
33
  Fidesz
22
23
 
  MSZP
23
25
28
  SZDSZ
2
3
4
  MIÉP
2
2
3
  MDF
2
2
 
  FKgP
1
2
2
  Egyéb
1
2
2
  Nem tudja/nem válaszol
46
42
28
Biztos szavazó, pártválasztó
  Fidesz-MDF    
46
  Fidesz
40
40
 
  MSZP
45
45
40
  SZDSZ
4
5
6
  MIÉP
4
3
4
  MDF
3
3
 
  FKgP
2
2
2
  Egyéb
2
3
2
 


Következtetések

Megegyeznek a felmérések abban, hogy jelenleg legfeljebb három párt illetve pártszövetség támogatottsága van a parlamenti bejutási küszöb fölött. Ezek a Fidesz-MDF, az MSZP és az SZDSZ (bár a Tárki mérései szerint az SZDSZ a bejutási küszöb alatti 4%-on áll). Sem a MIÉP, sem az FKGP nem bír jelenleg 5%-os támogatottsággal egyetlen intézet szerint sem, az egyéb pártok pedig összesen 2%-ot érnek el. Ez a 2% a legtöbb esetben a Munkáspárt 2%-a, ami egyben azt is jelenti, hogy a mai parlamenti pártokon, valamint a Munkáspárton kívüli politikai erők - Zöldek, KDNP, MDNP, VP, stb. - semmiféle választói támogatásra nem számíthatnak. Az elkövetkezendő választásoknak a bejutás szempontjából komoly tétje tehát csupán az SZDSZ és a MIÉP, esetleg az FKGP számára van. A Fidesz-MDF és az MSZP biztosan ott lesz, a többiek pedig biztosan nem a 2002-es országgyűlésben.

A jelenlegi adatok alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik oldal nyerné a választásokat. Míg két cég szocialista vezetést, addig egy a Fidesz-MDF szövetség előnyét regisztrálta. Az azonban bizonyos, hogy a két vezető párt egyre közelebb kerül az abszolút többség megszerzésének lehetőségéhez. Az abszolút többség akkor nem jön létre egyik oldalon sem, ha a két nagy blokk támogatottsága igen hasonló lesz. A Gallupnál regisztrált 6%-os Fidesz-MDF előny megítélésünk szerint már biztosíthatná a mostani kormányoldal abszolút többségét.

A terrorakciók nyomán nőtt a kormányoldal népszerűsége - legalábbis erről számolt be a Gallup. Az intézet adatai 13%-os (!) Fideszes erősödést mutattak szeptember 11-i után. Mivel azonban ezek az adatok nem voltak reprezentatívak, ezekből komoly következtetést levonni hiba volna. A kormányzati támogatottság növekedése mindazonáltal feltehetően valós jelenség, ahogy erre korábbi elemzéseinkben többször is utaltunk.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695