Mikola miniszter marad

2001-10-17

Mikola István feltehetően a 2002-es választásokig egészségügyi miniszter marad - ez derült ki a 2001. október 14-én tartott Fidesz-frakcióülésen. Bár Mikola tevékenységének megítélése továbbra is ellentmondásos, a kormányfő kiállása minisztere mellett azt jelenti, hogy a poszton a kormányzati ciklus hátralevő részében már nem várható változás. Mikola István feltehetően a 2002-es választásokig egészségügyi miniszter marad - ez derült ki a 2001. október 14-én tartott Fidesz-frakcióülésen. Bár Mikola tevékenységének megítélése továbbra is ellentmondásos, a kormányfő kiállása minisztere mellett azt jelenti, hogy a poszton a kormányzati ciklus hátralevő részében már nem várható változás.

Mikola István miniszteri ténykedése a kezdetektől fogva viták középpontjában állt. A miniszter nem csupán az ellenzéki pártokkal, de a szakmai-érdekképviseleti szervekkel és a Fidesz több prominens személyiségével is konfrontálódott. Az elmúlt hetekben a miniszter minden korábbinál több bírálat célpontjává vált; Mikola három különböző kérdésben is a kormány legtámadottabb tagja lett. Az első ilyen kérdés a kórház-privatizációs törvénycsomag ügye, amely a múlt héten az egészségügyi bizottságban nem kapta meg az általános vitára való alkalmassághoz szükséges többséget. A második ügy Mikola kitüntetés-"politikája" volt: az elmúlt héten a miniszter több rokonát magas rangú kitüntetésekben részesítette. Végül, a miniszter országszerte jelentős visszhangot kiváltó kijelentése arról, hogy egy esetleges biológiai támadásra Magyarországon is fel kell készülni, szintén heves bírálatokat váltott ki mind az ellenzéki, mind a kormánypárti oldalon.

A három említett ügy jól mutatja, hogy Mikola szinte minden releváns politikai szereplővel összeütközésbe került az elmúlt hetek során. Míg a kórház-privatizációs törvénycsomagot leginkább a szakmai-érdekképviseleti szervek, addig rokonainak kitüntetését főként az ellenzéki pártok kritizálták. A biológiai támadás veszélyéről mondottak pedig elsősorban a kormány tagjaiban, így többek között a miniszterelnökben keltettek visszatetszést.
A fentiek alapján vetődött fel annak lehetősége, hogy Orbán Viktor esetleg visszahívja az egészségügyi minisztert. Bár erre a Political Capital már múlt héten is kevés esélyt látott, a lehetőséget akkor még nem lehetett kizárni. Csak ezen a héten vált bizonyossá, hogy Mikola István a helyén marad. Ezt Orbán Viktor kormányfő tette nyilvánvalóvá a hétfőn tartott Fidesz-frakcióülésen, amikor kijelentette: elégedett azzal, amit eddig Mikola István végzett. Mint mondta, éppen ilyen energikus, tenni akaró és a nyílt vitáktól sem meghátráló emberre van szükség ahhoz, hogy javuljon a magyar egészségügyi ellátás.

A miniszterelnök Mikola három - fent részletezett - vitatott intézkedése közül nem mindegyikről nyilatkozott azonosan. Orbán Viktor egyértelműen kiállt a kórház-privatizációs törvénycsomag mellett, és kérte a frakció tagjait, hogy a javaslat törvényerőre emelkedését szavazataikkal is támogassák. A miniszter által rokonainak adományozott kitüntetésekkel kapcsolatban azonban Orbán sejtetni engedte egyet nem értését. Mindazonáltal ezt a kérdést lezártnak tekintette. Mikola azon nyilatkozatával, amely szerint Magyarországon is fel kellene készülni egy esetleges biológiai támadásra, a miniszterelnök nem foglalkozott a hétfői frakcióülésen. A kormányfő által korábban mondottak azonban nyilvánvalóvá teszik, hogy Orbán Viktor minisztere e kérdésben tett nyilatkozatát igen szerencsétlennek és meg nem ismétlendőnek tekinti. Miután az Orbán-kormány az Afganisztán ellen intézett amerikai-brit támadások kezdete óta a rend és a nyugalom üzenetét igyekszik kommunikálni a magyar lakosság felé, érthető, hogy a miniszterelnök nehezményezi a kormány egyik tagjának ezzel homlokegyenest ellenkező irányú megszólalását. Úgy véljük, hogy a kormányfő miniszterének egyértelműen tudomására hozta: nem tűri a kormányzati állásponttól divergáló megnyilatkozásokat a politikai napirend legfontosabb ügyével kapcsolatban.

Mivel megítélésünk szerint Mikola számára nem prioritás a biológiai támadás veszélyének ismételt fölemlegetése, ebben az ügyben az egészségügyi miniszter hajlandónak mutatkozott magatartását a kormány álláspontjához igazítani. Ezért nem merült fel a kérdés a Fidesz hétfői frakcióülésén.
Annak, hogy Mikola végül - minden ezzel ellentétes találgatás dacára - miniszter maradhatott, három fő okát látjuk. Az első okot fentebb említettük: a miniszter egy számára nem elsőrendű kérdésben hajlandó volt engedni. Mikola feltehetően ígéretet tett Orbán Viktornak, hogy a továbbiakban nem szólal meg a terrorizmus ellen folytatott háború kérdésében. Nincs kizárva, hogy a miniszter ezért az ígéretéért "cserébe" kapta meg a miniszterelnök támogatását a kórház-privatizáció ügyében.
A második ok, hogy a kormány összetételén változtatni a választásokhoz ennyire közel csak nagyon indokolt esetben célszerű. Mikola menesztését szakmai okok indokolhatták volna, ám általános tapasztalat szerint a választások előtt fél évvel csak igen komoly politikai okokból kifolyóan érdemes egy miniszter menesztését megfontolás tárgyává tenni. A választásokhoz ennyire közeli kormány-átalakítás ugyanis a kormányzati instabilitás látszatát keltheti, ami egyértelműen hátrányos a mindenkori kormányzó erők számára.

Végül, Mikola kormányban maradásának van egy, a miniszter személyéhez kötődő oka is. Az egészségügyi miniszter a kormány harmadik legnépszerűbb tagja; Dávid Ibolyán és Martonyi Jánoson kívül senki nem előzi meg. Mikola elfogadottsága tehát az egészségügyben uralkodó állapotok ellenére igen magas; a miniszter népszerű politikus. Márpedig népszerű politikust meneszteni vélhetően népszerűtlen cselekedet lett volna. Megítélésünk szerint ezért, valamint a fentebb részletezett további két okból kifolyóan döntött végül Orbán Viktor a mellett, hogy Mikola 2002 áprilisáig posztján maradjon.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695