Fidesz-MIÉP kapcsolat

2001-11-06

2001. november 5-én az SZDSZ képviselője, Mécs Imre a szélsőjobboldallal való összejátszással vádolta meg a parlamentben Orbán Viktor jobboldali kormányát. 2001. november 5-én az SZDSZ képviselője, Mécs Imre a szélsőjobboldallal való összejátszással vádolta meg a parlamentben Orbán Viktor jobboldali kormányát. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt halálraítélt és a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzék tagjaként ismert politikust november 4-én a forradalom mártírjaira emlékező ünnepségen a hallgatóság egy része kifütyülte. Mécs a parlamentben másnap arra hívta fel a figyelmet, hogy míg 1992-ben Orbán Viktor tiltakozása jeléül távozott egy ünnepi megemlékezésről amiatt, mert Antall József akkori miniszterelnök nem védte meg az 1956-os forradalomban szintén aktív szerepet játszó Göncz Árpád köztársasági elnököt egy október 23-i megemlékezésen történt hasonló incidens után, most Orbán Viktornak miniszterelnökként egy szava sem volt a történtek után. A szocialista és a szabad demokrata ellenzék megszólalásaiban tehát a november 4-én történtek után újra megerősödött a régóta hangoztatott érv: a kormányzó Fidesz-MPP politikai okokból összejátszik a jobboldali radikális Magyar Igazság és Élet Pártjával.

A zárszámadásról szóló törvényjavaslat kapcsán politikai elemzők már felhívták a figyelmet arra, hogy a formális koalíciót a parlamentben felváltotta egy tényleges koalíciós többség, amely a Fidesz és az MDF képviselőcsoportján kívül a Torgyán-ellenes és a kormány iránt lojális kisgazdákból, valamint a MIÉP frakciójának alkalmi támogatásából áll. Miután a parlamentben a Torgyánhoz hű kisgazdák már csak formálisan tagjai a koalíciónak, a koalíciós többség több alkalommal nehezen volt biztosítható. Ebben a helyzetben a Fidesz számára létfontosságú a MIÉP parlamenti támogatása.

Korábbi elemzésünkben már utaltunk rá, hogy ez az együttműködés jelenleg csupán alkalminak és taktikainak minősíthető. A zárszámadási törvény látszik az utolsó olyan parlamenti javaslatnak, amelynek elfogadása presztízs- és gazdasági szempontból egyaránt létfontosságú a Fidesznek. A legnagyobb kormányzó pártnak ezt követően már nem a MIÉP-re, hanem a MIÉP szavazóira lesz szüksége a választásokon.

Éppen ez a sajátos helyzet indokolja azt a kommunikációt, amelyet a Fidesz-MPP a MIÉP-pel kapcsolatban az elmúlt hónapokban folytatott. Leszámítva a zárszámadási törvény kapcsán tett Rogán-féle javaslatot, amelyet tehát a MIÉP szavazatainak megnyerésére irányuló taktikai lépésnek nevezhetünk, a Fidesz nyilatkozatai a MIÉP-pel, mint párttal kapcsolatban inkább nevezhetők elutasítónak, semmint együttműködőnek. Kövér László több alkalommal utalt arra, hogy a MIÉP-pel kötendő koalíció, elsősorban nemzetközi következményei miatt, nem vállalható a Fidesz számára ("Magyarország EU-csatlakozását veszélyeztetné a MIÉP-pel való együttműködés, így a Fidesz számára a párt nem tekinthető esetleges koalíciós partnernek"). Legutóbbi nyilatkozatában Orbán Viktor ugyan nem volt hajlandó egyértelműen kizárni ezt a koalíciós lehetőséget ("Semmit sem zártam ki és semmit sem fogok kizárni"), ám utalt arra, hogy a radikális jobboldallal nem kormányoznak 2002 után ("Nem lesz koalíció a radikális jobboldallal vagy az exkommunistákkal").

Miközben azonban a Fidesz-MPP jelenleg ellenérdekelt abban, hogy a MIÉP-pel kapcsolatban pozitívan nyilatkozzon, a kormányzó párt képviselői több olyan témában is exponálták magukat, amelyek a MIÉP szavazói számára fontosak. A Fidesz a fő politikai törésvonalat az ideológiai-kulturális értelemben vett bal- és jobboldal között kívánja meghúzni, s minden esetben kitértek a párt vezetői azelől, hogy akár csak alkalmi együttműködésben is az MSZP-vel és az SZDSZ-szel, elhatárolódjanak szélsőjobboldaltól. Álláspontunk szerint a Fidesz a választások második fordulójáig abban érdekelt, hogy minél több szavazót átcsábítson Csurka táborából, s a második fordulóban ellentételezés nélkül megkaphassa az összes jobboldali voksot. Természetesen nem állítjuk azt, hogy kizárható lenne egy 2002 utáni Fidesz-MIÉP együttműködés, ám a jelenlegi politikai racionalitás a Fidesz számára a MIÉP szavazóinak megnyerését és - kivéve a parlamenti alkalmi együttműködést - nem a pártok közötti szorosabb kapcsolatot diktálja. A Fidesz számára sokkal kényelmesebb megoldás lenne, ha a MIÉP nem válna harmadik erővé a választásokon, hiszen ebben az esetben - mint ahogy erre Csurka István több alkalommal is utalt - a MIÉP feltehetően árat szabna a tömeges visszalépéseknek. A Fidesz érdekeinek változásához a politikai helyzet változása, a parlamenti matematika vezethet csupán el. Abban az esetben, ha a MIÉP 8-10 százalék körüli eredményt ér el a választásokon, a Fidesz feltehetően átértékeli mostani racionálisnak tűnő álláspontját.

A MIÉP érdekei jelenleg a Fideszével ellentétesek. A MIÉP számára veszélyes lehet a Fidesz szavazatszerző, ám a párttól időnként elhatárolódó stratégiája. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben a párt számos sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a közös kormányzás milyen előnyökkel járna a jobboldal számára, sőt a pártelnök egy közös kétharmados többség elérését is kilátásba helyezte ("A Fidesz és a MIÉP számára már csak egy paraszthajszál szükséges a kétharmados támogatottság eléréséhez, s akkor lesz nemulass!"). A MIÉP abban érdekelt, hogy ne rendszerellenes és karanténban lévő, hanem potenciális koalíciós pártként jelenjen meg a nyilvánosság előtt. Ha a MIÉP zsarolási potenciálját és koalíciós képességét képes lesz kommunikálni, akkor a jobboldali választók előtt erőt mutat, és képes lehet újabb szavazókat is magához csábítani. Éppen ez az a forgatókönyv, amelynek megvalósulásában jelenleg a Fidesz ellenérdekelt.

Egy lehetséges együttműködés felvetésekor érdekes annak vizsgálata, hogy a Fidesz, illetve a MIÉP szavazók hogyan vélekednek a másik pártról. A felmérések szerint a Fidesz szavazói - a különböző intézeték mérései szerint - 40-55 százalékban utasítják el a MIÉP-et, míg a MIÉP-es szavazók körülbelül egyharmada nem támogatja a Fideszt. Vizsgálatok szerint a MIÉP szavazóbázisa meglehetősen vegyes karakterű és nem osztályalapon szerveződik. A felmérések alapján nem zárható ki az a lehetőség, hogy a Fidesz képes lehet a választásokig bizonyos csoportokat a MIÉP táborából integrálni, ám ha a Fidesz kommunikációs stratégiájában ez az elem válik hangsúlyossá, az veszélyeztetheti a centrumban lévő bizonytalan választók megnyerésére irányuló párhuzamos törekvést.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695