Michael Lake elköszönt

2001-11-07

Távozott posztjáról a Budapestre akkreditált nagyköveti testület egyik legbefolyásosabb képviselője, Michael Lake, az Európai Unió delegációvezetője. Mádl Ferenc államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta a nyugdíjba vonuló diplomatának. Lake az elmúlt években számos alkalommal kiállt az uniós érdekek és értékek mellett, olykor nem fukarkodva a kormány bírálatával sem, olyan kérdésekben, ahol sérültek az EU alapelvei (autópálya építés közbeszerzés nélkül; homoszexuálisokkal szembeni diszkrimináció, Tarlós István polgármester akciója a melegekkel szemben).Michael James Lake

Michael James Lake 1998 áprilisától, 2001 október végéig volt a Magyarországi Európai Unió delegáció vezetője. Az új-zélandi születésű brit mielőtt a német Hans Becket váltotta posztján, a törökországi EU képviselet vezetését látta el.

A fiatal Lake 1961-től újságíróként dolgozott, először két évig a The Scotsman gazdasági tudósítója volt, majd a 1963-tól a londoni Daily Herald diplomáciai kommentátora, a The Guardian vezető újságírója, a BBC World Service diplomáciai hírmagyarázója lett. Lake 1973-tól profi eurokrata; először az Unió Londoni Információs Irodájánál volt szóvivő, majd 1978-tól a hasonló new york-i irodát vezette. Lake a két éves brüsszeli DG III-nál (Ipari Ügyek és a Belső Piac Főigazgatósága) tett kitérő után 1985-től a Japán Információs Irodát vezette. Ezen megbízatását egészen az ankarai kiküldetéséig látta el, ahol hét éven át nagyköveti tisztségben vezette az Unió képviseletét.


EU delegáció Magyarországon

Az EU delegáció a világ 126 országában kvázi nagykövetségként működik, azaz a brüsszeli adminisztráció összeurópai nagykövetségeként funkcionál. A diplomáciai védettséget élvező munkatársak aktívan segítik Magyarország felkészülését a csatlakozásra, koordinálják a Bizottság előcsatlakozási programjaival kapcsolatos tennivalókat, illetve tájékoztatják a magyar állampolgárokat a csatlakozás pillanatnyi állásáról.

1. sz. táblázat: Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának feladata

aktívan segíti Magyarország felkészülését az Európai Unióhoz való csatlakozásra

koordinálja a Bizottság előcsatlakozási programjait:

  • PHARE Program: a támogatás az EU tagságra váró országok felkészítésére összpontosul, a segítséget az acquis communautaire átvételénél két alapvetően fontos, kritikus témára - az intézményépítésre és a beruházások támogatására koncentrálja
  • ISPA Program: a Csatlakozási Partnerségi prioritásoknak megfelelő, nagy volumenű közlekedési projektek, illetve környezetvédelmi programok társfinanszírozása; a Közösség hozzájárulása a nemzeti hozzájárulás maximum 75 %-a
  • SAPARD Program: a vidékfejlesztést szolgálja, célja: hogy támogatást nyújtson a régiókban megvalósuló mezőgazdasági, élelmiszeripari és élelmiszerminőségi, továbbá turisztikai projektekhez, elsősorban magánvállalkozók és kistermelők részére

információs szolgáltatásokat nyújt:

  • állampolgárok tájékoztatása az Európai Unióról és annak tevékenységéről
  • közvélemény tájékoztatása a csatlakozási folyamat konkrét kérdéseiről és a folyamat aktuális állásáró
 
Az EU Delegáció vezetője és a magyar belpolitika

Michael Lake egy "külföldi ország" diplomatájától szokatlan módon meglehetősen aktívan kinyilvánította véleményét belpolitikai kérdésekben is. Helyzete speciális volt, hiszen azt a szupranacionális szervezetet képviselte, amelyhez - a szigorú feltételeknek megfelelve - Magyarország csatlakozni akar, így ez mindig elég legitimációs bázisul szolgált számára, hogy elődjétől eltérően értelmezze, a Delegáció feladatkörében amúgy vezető helyen szereplő feladatát, miszerint aktívan segítse az ország csatlakozását az Unióhoz. Ő ezt kiterjesztette a bürokrácián túlra, az európai uniós országok értékrendszerének közvetítésére is, mint ahogy többször hangsúlyozta: "a Bizottság képviselőjeként egyik feladatom az, hogy Magyarországon bemutassam, elmagyarázzam az Európai Unió politikáját". Eszerint nem habozott kritizálni a magyar közszereplőket, többek között a kormányt és tevékenységét, megnyilvánulásait, illetve meg-nem-nyilvánulásait. Néha a mérsékelt belpolitikai erők helyett is elítélte a szélsőséges megnyilvánulásokat, felhívva figyelmüket, hogy leendő Uniós politikusként ez kötelező lenne számukra.

Az egyik legnagyobb visszhanggal járó tevékenysége a budapesti III. kerületi polgármester, Tarlós István - Lake szerint - homofób megnyilvánulásainak felháborodott hangú következetes kritizálása. A polgármester egy európai jelentőségű zenei fesztivál - a Pepsi Sziget fesztivál - meleg programjait szerette volna korlátozni az Uniós normáknak és a magyar törvényeknek is teljesen ellentmondóan. Lake még a botrány kirobbanása előtt védnökséget vállalt a programok felett, így a III. kerület első embere nehéz helyzetbe került. Lake éles hangon bírálta Tarlós kirekesztő politikáját és sugallta, hogy a kormány vezetésének nyíltan el kellene határolódnia az ilyen szélsőséges megnyilvánulásoktól.

Lake az utóbbi időben erősödő antiszemitizmusra is többször felhívta Magyarország közvéleményének és vezetésének a figyelmét. Antiszemita hangok a legismertebb magyar labdarúgócsapat eladása körül erősödtek fel. Jellemző példa Lake finom, ám mégis határozott kritikai megnyilvánulásaira, amikor egy a magyarországi antiszemitizmusról őt firtató újságíró kérdésére azt a választ adta: "Egyetértek Simon Peresszel, aki budapesti látogatásán egy kérdésre válaszolva elmondta: az antiszemitizmus nem Izrael, hanem Magyarország problémája." Lake kritikája mindig belpolitikai síkon maradt, szélesebb nyilvánosság előtt soha sem konfrontálódott, nem említette, hogy az országban az antiszemitizmus erősödéséhez vezet, ha a politikai felsővezetés, a kormány tagjai rövidtávú politikai érdekeik által vezérelve nem határolódnak el nyíltan a szélsőséges megnyilvánulásoktól.

Az ország egyik régóta megoldatlan ügye a médiatörvény rendezetlensége, ami közvetlenül is akadályozza az ország Uniós csatlakozását, hiszen a kérdés megoldása nélkül nem zárható le az audiovizuális fejezet a tárgyalásokon. A probléma lényege, hogy a törvény rosszhiszemű alkalmazása lehetőséget ad a közmédiumok kiegyensúlyozatlan vezetésére; módosítása a parlament 2/3-os szavazattöbbségét igényeli. E kérdésben többször felvetette a kormánypártok mellett az ellenzéki pártok felelősségét, erősen kritizálta őket, szerinte: szégyen, hogy a hat parlamenti párt mindeddig nem tudott megállapodni a médiatörvény módosításáról.

Az egyik leginkább támadott kijelentése az RTL Klub televíziónak adott nyilatkozata, melyben a közbeszerzést megkerülő autópályaépítésről fejtette ki véleményét. Az "Orbán-kormány inkább lemond 32 milliárd forintnyi uniós támogatásról, csakhogy kedvenc cégeivel építtesse az autópályákat" komoly vihart kavart a magyar közéletben, máig nem tisztázott, hogy elszólás volt-e, vagy - ahogy magyarázni próbálták - félrefordítás, hiszen mint azóta kiderült, az ország direkt támogatástól az ügy miatt nem esett el. Mindenesetre a korrupciógyanús, közbeszerzési eljárásokat megkerülő kormánygyakorlatot többször kritizálta, a gyakorlat az országjelentésben is kritikaként szerepel.

Lake mindig büszkén ecsetelte és nagyra értékelte a csatlakozást tető alá hozó tárgyalódelegáció és a magyar nép erőfeszítéseit, a mielőbbi csatlakozás iránti elkötelezettségét, azonban a dicséretek mellett soha sem felejtette el megjegyezni az apróbb hiányosságokat sem. Gyakran kitért arra is, hogy Magyarországnak még mindig sok a tennivalója a jogharmonizáció terén, és "számos kormány-, valamint miniszteri rendelet hiányzik ahhoz, hogy megtöltsék tartalommal a parlament által elfogadott kerettörvényeket" .

Hivatali ideje alatt szignifikánsan növekedett a magyarok tájékozottsága a EU-ról, azonban nem növekedett észrevehetően Magyarország Unióbeli ismertsége, valamint - az amúgy relatíve magas - támogatottsága sem. Az utóbbi négy évben Magyarország közelebb került ahhoz, hogy a jövő év végéig befejezze felkészülését az európai uniós tagságra, a csatlakozásra váró országok sorában a lezárt csatlakozási területeket tekintve vezető helyen van, eddigi fejezeteket mindkét fél számára megnyugtató kompromisszumokkal sikerült lezárni. A brüsszeli országjelentések egyre pozitívabb képet festenek, tükrözik az ország és a Delegáció jelentős munkáját, azonban bírálataikat sem rejtik véka alá. Komoly javulásra van még szükség a romák helyzetében, a korrupció elleni harcban, valamint a támogatások fogadására és a jogszabályok végrehajtására alkalmas adminisztratív kapacitás növelésében.

Lake-nek kritikus jellegű alapbeállítódása ellenére végig sikerült megőriznie a dialógust a kormánnyal, és az összes mérvadó politikai erővel, kritikai attitűdje nem vezetett elszigetelődéshez, mint ami egyes esetekben Hans Becknél tapasztalható volt. A párbeszédből időnként csupán a szélsőjobbos MIÉP-et zárta ki, amely párt több ízben is nem EU-konform nyilatkozatokat tett. Közel négy éves munkáját az európai értékek következetes képviselőjeként, a Delegációt példásan vezetve, Magyarország hosszú távú érdekeit szem előtt tartva végezte.

2. sz. táblázat: Michael Lake belpolitikai ügyekben tett markáns megnyilvánulásai
Ügy
Lake állásfoglalása
Homofób jelenségek Európai Unióban elképzelhetetlen lett volna egy ilyen tiltakozó hullám melegprogramok ellen, a Sziget körüli botrány is bizonyítja, Magyarországnak sok behoznivalója van még az uniós csatlakozásig.
Erősödő antiszemitizmus "Az elhangzott antiszemita kijelentések távol esnek azoktól az értékektől, felvételi kritériumoktól, amelyeket az EU magáénak vall, és teljességgel elfogadhatatlanok, különösen egy parlamenti képviselő szájából"
Médiatörvény rendezetlensége "Szégyen, hogy a hat parlamenti párt mindeddig nem tudott megállapodni a médiatörvény módosításáról. Azok a pártok, amelyek hátráltatják a megegyezést, valójában megvétózzák a csatlakozást."
Korrupciógyanús közbeszerzések, autópályaépítés A közbeszerzések politikai indítékú elosztása Magyarország egyes vidékein már okozott fejfájást az Európai Uniónak
Státustörvény "A státustörvény többé nem probléma. A magyar hatóságok, figyelembe véve a Bizottság javaslatát, módosították a törvénytervezetet, Brüsszel azt tanácsolja a magyar kormánynak, hogy folytasson konzultációkat a szomszédos államokkal a törvény végrehajtásáról"
SAPARD abszorpció / FVM korrupciógyanú Külön megelégedésre adhat okot, hogy két, korábban sokat bírált minisztérium, az agrár- és a környezetvédelmi tárca tevékenységében gyökeres fordulatról, jelentős javulás tapasztalható.
Regionalizmus "Ha az Európai Uniónak lenne hivatalos vallása, akkor az a regionalizmus lenne." A magyar kormánynak is elő kell segíteni a szubszidiaritás elvének gyakorlati alkalmazását.
Integrációs tárgyalások Magyarország közelebb került ahhoz, hogy a jövő év végéig befejezze felkészülését az uniós tagságra, magyarok ezrei végeztek nagyon komoly munkát ennek érdekében
Roma ügyek Nem jó, hogy incidensek történtek, viszont valószínűleg létező diszkriminációról árulkodnak. "A romáknak és magyaroknak leginkább a szívekben és a lelkekben megbúvó megkülönböztetést kell leküzdeniük."
 
Michael Lake elköszönt

2001 október 31-én Michael Lake átadta a stafétabotot utódjának a német Jürgen Köppennek, aki jelenleg az Európai Bizottság külkapcsolatokkal foglalkozó főigazgatóságán dolgozik, korábban pedig a PHARE-segélyekkel foglalkozó bizottsági részlegen volt tisztviselő. Ezzel a lépéssel Magyarország valószínűleg egy inkább technokrata beállítottságú delegációvezetőt kap, akinek a feladata már a csatlakozás operatív előkészítése, többek között az abszorpciós képesség növelése lesz. Lake nem csak Magyarországtól köszön el, hanem a diplomáciától is, nyugdíjas éveit azonban nem kizárólag Londonhoz közeli házában fogja tölteni, hiszen meghívást kapott az isztambuli egyetemre, mint vendégelőadó, valamint beválasztották két másik intézmény igazgatótanácsába is.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695