A Heti hetes szüneteltetése

2002-01-19

Az elmúlt héten politikai felhangoktól sem mentes vita alakult ki az egyik kereskedelmi televíziócsatorna, az RTL-KLUB azon döntése kapcsán, hogy a kampány idejére szünetelteti az egyik legnézettebb műsorát, a Heti Hetest. Az RTL-KLUB vezetése vélhetően azért döntött a műsor szüneteltetése mellett, mert a műsor szórakoztató jellege mellett - illetve abba ágyazva - politikai relevanciával is bír. A Heti Hetesben ismert humoristák, illetve ritkábban színészek, újságírók, stb. közéleti híreket "kommentálnak". E kommentálás során igen gyakran hangzanak el politikai, sőt, direkt pártpolitikai utalások a műsor szereplői részéről.Az elmúlt héten politikai felhangoktól sem mentes vita alakult ki az egyik kereskedelmi televíziócsatorna, az RTL-KLUB azon döntése kapcsán, hogy a kampány idejére szünetelteti az egyik legnézettebb műsorát, a Heti Hetest. Az RTL-KLUB vezetése vélhetően azért döntött a műsor szüneteltetése mellett, mert a műsor szórakoztató jellege mellett - illetve abba ágyazva - politikai relevanciával is bír. A Heti Hetesben ismert humoristák, illetve ritkábban színészek, újságírók, stb. közéleti híreket "kommentálnak". E kommentálás során igen gyakran hangzanak el politikai, sőt, direkt pártpolitikai utalások a műsor szereplői részéről.

A politikával való konfrontáció veszélyét elkerülendő az RTL-KLUB feltehetően úgy vélte, hogy a legbiztosabb stratégia a műsor szüneteltetése lesz. Ez a döntés azonban nem nyerte el a műsor szereplőinek tetszését. Mivel az állandó szereplők maguk is ismert és elismert közéleti személyiségek, véleményüket és főképp nyilatkozataikat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Márpedig a műsor szereplői számos fórumon nemtetszésünknek adtak hangot a műsor esetleges szüneteltetése miatt. Farkasházy Tivadar például annak a lehetőségét is felvetette, hogy a műsor szereplői országos turnéra indulnának a "műsorszünetben". Gálvölgyi János is úgy nyilatkozott, hogy a televíziós társaság döntésétől függetlenül is "összeülhetnek" a műsor szereplői. A műsor szüneteltetése miatti aggályainak adott hangot Kern András színész éppen úgy, mint Havas Henrik újságíró.

Feltehetően a fent említett reagálásoktól nem függetlenül tett közzé az RTL-KLUB a napokban egy olyan nyilatkozatot, amely szerint a társaság döntései nincsenek "kőbe vésve". Vagyis, a cég elképzelhetőnek nevezte a korábbi döntés felülvizsgálatát. Többen felvetették azt a lehetőséget is, hogy a műsor esetleg az aktuálpolitikai felhangokat mellőzve, kizárólag szűken vett "közéleti" - politikamentes - hírekkel foglalkozna a kampányidőszakban. Ezt azonban, éppen a kampányidőszakban tapasztalható politikai hírdömping és híréhség miatt nehéz elképzelni. Többek szerint egy ilyen megoldásnál még a műsor szüneteltetése is jobb lenne.

Az RTL-KLUB-nak számos szempontot kell megfontolnia végleges döntése meghozatalakor. Az első a gazdaságosság kérdése. Egy televíziós műsort kereskedelmi televízióban elsősorban nézettsége minősít, hiszen ennek függvényében lehet azt "eladni" a hirdetőknek. Vagyis, a gazdasági szempont egy televízió-műsor esetén a nézettségtől függ. Márpedig a Heti hetes nézettsége igen magas. Többször állt a nézettségi listák élén, és szinte minden héten a hét tíz legtöbbet nézett műsora között volt. Ráadásul főképp a piaci szempontból relevánsabb 18-49 éves korosztály nézi a műsort. A gazdasági érdekek tehát egyértelműen a műsor fenntartása mellett szólnak.

A gazdasági szempontokon túl az RTL-KLUB-nak figyelembe kell venni többek között a műsor szereplőinek és nézőinek véleményét. A műsor nézőinek véleménye túlmegy a gazdasági szempontokon. A posztmodern média-korszakban egy televíziós társaság a műsorkínálat mellett az ún. affiliációs-szükséglet kielégítésének segítségével is igyekszik magának nézőket szerezni. Vagyis, megpróbálja elérni, hogy az adott televíziós társaságról pozitív kép éljen a nézőkben, hogy "szeressék" a televíziót. Ahhoz, hogy ezt elérjék, a magyar kereskedelmi médiumok számos eszközt bevetnek. A leggyakoribb ezek közül a műsorok átfedése: a különböző szórakoztató műsorokban mindkét nagy kereskedelmi csatorna saját - más műsoraiból ismert - sztárjait szerepelteti. A Heti hetes szüneteltetése ezen affiliációs szempontból - a szereplőknek a szüneteltetéssel kapcsolatos nyilatkozatait is figyelembe véve - kedvezőtlen lenne az RTL-KLUB számára.

A fenti két szempont tehát egyértelműen a műsor szüneteltetése ellen szól. Éppen a Heti hetes politika-közelisége miatt létezik azonban egy harmadik, politikai szempont is. E politikai szempont, valamint a műsor politikai jellege az oka annak, hogy ez a téma egyáltalán érdemes a politikai elemzésre. E szempont megítéléséhez meg kell vizsgálni a műsor politikai jellegét, valamint azt a kérdést, hogy a releváns politikai szereplők közül melyiket hogyan érintené a műsor szüneteltetése. A két kérdés természetesen szorosan összefügg.

A műsor politikai jellege elsősorban abból adódik, hogy a szereplők politikai híreket kommentálnak. E kommentárok során a szereplők gyakran saját politikai nézeteiket is kommunikálják a nézők felé. Ez a tény, valamint az, hogy bizonyos híreket erősen kritikai jelleggel kommentálnak a műsor résztvevői, biztosítja azt, hogy a műsor politikai jelleget ölt. Ezáltal a Heti hetes meglehetősen unikális műsora a magyar kereskedelmi televíziók kínálatának: a Heti hetes ugyanis népszerű és nézett, politikai jellegű műsor. Ennyiben eltér a kereskedelmi televíziók népszerű, ám nem politikai műsoraitól éppen úgy, mint közszolgálati televízió direkt politikai jelleget öltő, ám viszonylag alacsony nézettséget produkáló műsoraitól. A politikai jelleg és a magas nézettség együttesen azt biztosítja, hogy a Heti hetes a Magyarországon fogható televízió-műsorok közül politikailag alighanem a legrelevánsabb.

A műsor egyértelműen a kormányoldal ellenében elfogult. Ez főképp a műsor szereplőinek politikai meggyőződéséből, kisebb részben pedig abból a tényből fakad, hogy egy szórakoztató műsor humorosabb lehet, ha a fennálló hatalmat kritizálja, mint ha támogatja
. A kormányoldallal szembeni erőteljes kritikai attitűddel ugyanakkor ritkán társul az ellenzék nyílt, pozitív igenlése. Kiegyenlített politikai szituációban és világos alternatívák esetén azonban a kormányellenesség egyben az ellenzék támogatását implikálja. A Heti hetes politikai jellegét - a kormánnyal szembeni kritikai attitűdöt és az ellenzék legalábbis semleges megítélését - talán az alábbi idézet szemlélteti a legpontosabban: "Én megfogadtam, hogy sohasem szavazok az MSZP-re" - mondta Havas Henrik, egy itt nem részletezett futball-hasonlatot használva analógiaként - "ám, ha ellenfele a Fidesz, akkor talán...". Vagyis: az ellenzék is "rossz", de a kormánnyal szemben még mindig ez a választandó alternatíva.

A fentiek alapján a Heti hetes szüneteltetése elsősorban a kormányoldalnak lenne kedvező, míg a szüneteltetésről szóló döntés visszavonása inkább az ellenzék számára lenne pozitív fejlemény. A politikai elemzés természetesen nem vállalkozhat arra, hogy megítélje: vajon az RTL-KLUB vezetése a fenti három szempont mérlegelése után hogyan dönt majd.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695