Kényszerrel beszervezettek

Közömbös ügynökök

Adataink forrásait minden esetben feltüntettük. Közzétételük csakis a tudományos megismerést és a múlt feltárását szolgálja. Csak olyan adatokat vettünk fel nyilvántartásunkba, amelyek sajtóban vagy a szakirodalomban már korábban megjelentek és a megjelenés körülményei hitelt érdemlőek. Néhány esetben közvetlenül az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának jelzeteit adjuk meg. Listánk folyamatosan bővül.

 

Berényi L. Gábor
Az '56-os forradalomban fegyveres felkelő, a rendszerváltás után '56-os szervezetekben tevékenykedik. A '70-es években tiltott határátlépés miatt 3 és fél évet kap. A börtönben szervezik be. Kiemelt feladata a III/III-as ügynökként az ellenzéki tevékenysége miatt korábban bebörtönzött Nyugati László költő megfigyelése. Fedőneve: Hegyi Pál. 1976 és 1988 között jelentett. Múltját 2002-ben ismerte be. (Forrás: HVG)

Bilecz Endre
Ábel István néven publikál illegális ellenzéki lapokban, a szamizdatokban. 1990-ben az SZDSZ színeiben kerül be a parlamentbe, 1991-től független, 1993-tól MDF-es képviselő. 1996-ban a sajtóban jelentette be, hogy az 1970-es évektől egy ideig a titkosszolgálatnak dolgozott. (Forrás: HVG)

Gergely Gáspár, újságíró, szerkesztő
A Csömöri Hírmondó felelős szerkesztője, mikor az átvilágító bírák 2003-ban nyilvánosságra hozzák múltját. A vizsgálat szerint III/III-as ügynökként adott jelentéseket 1977 és 1983 között. Gergely Gáspár ugyan a törvényben megjelölt határidőn belül lemond, de erről szóló nyilatkozatát az előírás ellenére sem küldi el az újságírók átvilágítását végző testületnek. A vizsgálatot lefolytató testület ezért nyilvánosságra hozta az újságíró titkos megbízotti múltját.

Esterházy Mátyás, fordító
Esterházy Péter író édesapját, családjával együtt, az '50-es években kitelepítik. Esterházy Mátyás 1957-től ad jelentéseket az állambiztonsági szolgálatnak. Esterházy Péter az apa figuráját középpontba állító műve, a Harmonia Caelestis megjelenése után szembesült édesapja ügynökmúltjával, amelyet következő könyvében, a Javított kiadás című műben dolgozott fel 2002-ben.

Mihelics Vid, újságíró
A két világháború közötti szellemi ellenállás egyik meghatározó alakja, a Vigilia akkori főszerkesztője "Molnár Béla" fedőnéven jelentett a katolikus egyház belső életéről. (Forrás: HVG)

Molnár Gál Péter, kritikus
A neves színikritikusról, a Demokratikus Ellenzék egykori tagjáról 2004-ben internetes fórumokon terjed, hogy a rendszerváltás előtt jelentéseket adott a színházi élet szereplőiről, köztük Latinovits Zoltánról. A színművészről készült jelentéseket két testvére, Bujtor István és Frenreisz Károly kikéri a Történeti Levéltárból, ezekből kiderül, hogy Molnár Gál Péter valóban adott jelentéseket Latinovitsról. A kritikus 2004 novemberében a Népszabadságban rövid nyilatkozatban reagál a hírekre: "Hetek óta feltételezések terjengenek egykori ügynökmúltamról. 1963-ban valóban aláírtam egy beszervezési nyilatkozatot. Elszámolással önmagamnak tartozom a történtekért. Többet erről nem fogok mondani."

Morvay Péter, újságíró, szerkesztő
A Hetek című lap külpolitikai rovatvezetője. Még egyetemi hallgatóként 1985 és 1987 között ad jelentéseket a III/III-as ügyosztálynak diáktársairól, illetve különböző rendezvények látogatóiról. Morvay már 1990-ben nyilvánosságra hozza múltját, és az újságírókra is kiterjedő átvilágítás során az átvilágítóbírák az erről szóló nyilatkozatát is bizonyítékként kezelik. Miután azonban posztjáról nem mond le, a törvény előírása szerint 2003-ban ismét nyilvánosságra kerül érintettsége.
Morvay Péter nyilatkozata

Novák Dezső, edző
Az olimpiák történetének legeredményesebb magyar labdarugója, kilencszeres válogatott. Varga Zoltán, a Ferencváros egykori labdarugója 2004 nyarán azt állítja, hogy olyan dokumentumok vannak a birtokában, amelyek bizonyítják, hogy volt csapattársai közül ki adott jelentéseket az állambiztonságnak. Ennek hatására Novák Dezső elismeri, hogy a hatvanas években "Nemere" fedőnéven ügynök volt. A történet szerint óracsempészet miatt állították elő, majd felkínálták számára a beszervezés vagy a büntetőeljárás közötti választási lehetőséget. Szerinte a csapatból mások is jelentettek, hiszen az általa adott "használhatatlan információkról" tartótisztjei rögtön tudták, hogy nem igazak. A Nemzeti Sportnak elmondta, hogy havi egy-két alkalommal kellett jelentést adnia, de soha senkiről nem írt, vagy mondott olyat, amiből az illetőnek kára származott volna.

Pokorni János, tervező elektromérnök
1952-ben államellenes összeesküvés vádjával letartóztatják, majd 1953-ban 12 év börtönbüntetésre ítélik. 1956-ban a rendőrök választás elé állítják: vagy letölti a hátralévő 9 év börtönbüntetést vagy hajlandó jelenteni az állambiztonságnak. 2002-ben a Budapest TV-ben, majd a Népszabadságban jelenik meg, hogy az egyik ellenzéki párt politikusának édesapja ügynökként tevékenykedett. Pokorni János ekkor beismeri érintettségét. Fia, Pokorni Zoltán azt nyilatkozza, hogy nem tudott apja ügynökmúltjáról, majd lemond a Fidesz elnöki posztjáról és a párt frakcióvezetőségéről.

Simon Imre, volt országgyűlési képviselő
Szocialista parlamenti képviselő volt 1994 és 1997 között, ügynökmúltját beismerte, és távozott a politikából. 19 évesen szervezték be a honvédségben előszolgálatos egyetemistaként. (Forrás: HVG)

Szakáts Miklós, színész
A korai Kádár-korszak egyik vezető színésze, később disszidált. 1957-ben Darvas Ivánnal együtt a kistarcsai internálótáborba került, valószínűleg itt szervezték be, nyugati országok követségeiről (ahova bejáratos volt) készített jelentést, Litván György történész leplezte le 2001-ben. (Forrás: HVG)

Tar Sándor, író, elhunyt 2005-ben
A legújabb kori magyar próza ismert és elismert alakja. 1959 és 1992 között a Debreceni Orvosi Műszergyár műszerészeként dolgozik. Tagja a Demokratikus Ellenzéknek. Az állambiztonsági szolgálat meghurcolta, megfenyegette, zsarolta. Ügynökmúltjáról 1999-ben vallott az Élet és Irodalomban. Kenedi János, akiről jelentéseit írta, nyilvánosan megbocsát Tar Sándornak, bár Tar egy Kenedinek írott levelében azt mondja: "Nem kérem, hogy bocsáss meg, ennek most nincs semmi értelme."

Utry Attila, író
A miskolci Rónai Művelődési Központ igazgatója, Szabó Lőrinc irodalmi díjas, a magyar kultúra lovagja. A Magyar Nemzet 2005 februárjában a Heti Új Hírnök alapján azt állítja róla, hogy a Történeti Levéltárban őrzött 6-os karton szerint 1968-ban szervezték be, titkos megbízottként, "Ipoly" fedőnéven. Írókról, költőkről adott jelentéseket. Utry állítása szerint hamisítvány a 6-os karton, írásban soha sem tett jelentést. Ugyanakkor elismerte, hogy szóban jelentett rendőröknek, amelyeket "időnként magnóra rögzítettek". Állítása szerint arról sem tudott, hogy őt fedőnéven nyilvántartották volna.

Vankó Magdolna
Az MSZP parlamenti képviselője volt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III osztályának jelentett az egykori Béke Dialóg Stúdiótól, a Kontroll Csoportról, a pusztavacsi béketalálkozóról és a John Lennon Klubról. (Forrás: HVG)

Vikidál Gyula, rockénekes
A rendszerváltás előtt több rockzenekarban énekel, emellett színházi előadásokban is szerepel. Levéltári információk alapján vetődik fel, hogy az egykori Dinamit együttes egyik tagja jelentéseket adott zenésztársairól. Vikidál Gyula sokáig tagadja, hogy jelentett volna, később azonban nyilvánosan beismeri érintettségét, és bocsánatot kér. "Úgy döntöttem, szembenézek egykori zenésztársaimmal és ezzel egyszer és mindenkorra lezárom a múltat."

Tovább >>>

Címlap