Házirend a Political Capital rendezvényein

2022-12-31

 

A Political Capital rendezvényeinek célja az ismeretterjesztés és a józan társadalmi vita. A Házirend ezeket a célokat szolgálja.

A Házirend a Political Capital összes nyilvános rendezvényére érvényes, minden egyes programra, amely nyilvánosan meg van hirdetve.

A Házirend mindig összhangban alkalmazandó a program helyszínének házirendjével (pl. zajkorlátozás, alkoholfogyasztás stb.).

A rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. A programszervező a Political Capital helyszínen tartózkodó megbízott munkatársa. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért.

A Political Capital rendezvényén a programszervezőknek jogában áll kizárni a rendezvényről azt a résztvevőt, akik az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

  • A rendezvény szellemiségével ellentétes, a rendezvény többi részvevőjében esetleg félelmet keltő megnyilvánulásokat tesz, aki fenyegetőzik vagy erőszakos magatartást tanúsít;
  • illetve ilyen üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton stb.
  • Az emberi jogokkal ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt esetleges védett tulajdonsága (szexuális orientáció, etnikai, vallási hovatartozás stb.) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti.
  • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés útján szólalhatnak fel a résztvevő, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül.
  • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart.

Emellett a programszervező bármikor józan belátása alapján dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása vagy a többi résztvevő biztonságérzete ezt megkívánja.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384